Vật lý lớp 10

Vật lý 10 sẽ giới thiệu những kiến thức về cơ học và nhiệt học.Nếu như chương trình THCS học định tính thì sang chương trình học THPT sẽ học định lượng, những kiến thức nâng cao và những bài tập tính toán hơn.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025