Vật lý lớp 10

Phương trình trạng thái khí lý tưởng. Quá trình đẳng áp

Phương tình trạng thái khí lý tương. Qúa trình đẳng áp. Định luật Gay - luy - xác tóm tắt lý thuyết và đi kèm với đó là các bài tập mẫu để các em nắm vững lý thuyết và học tập tốt nhất.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021