Vật lý lớp 9

Phần quang học

Quang học là phần có nhiều nọi dung quan trọng trong chương trình vật lý lớp 9 cũng như áp dụng thực tiễn đời sống. Các bài viết trong phần này sẽ rình bày một cách cụ thẻ chi tiết các kiến thức trọng tâm quan trọng nhất.
  • Bồi dưỡng học sinh giỏi phần quang học

    Bài viết tóm tắt kiến thúc lý thuyết cũng như các dạng bài tập nâng cao . Là tài liệu quan trọng để các thầy cô và các em tham khảo để đạt kết quả cao nhất phần Quang học trong các đề thi học sinh giỏi.

    08-03-2017 | 17:20

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021