Vật lý lớp 10

Biến dạng cơ của chất rắn

Bình thường, vật rắn luôn giữ nguyên kích thước và hình dạng của nó. Nhưng khi vật rắn chịu sự tác dụng của ngoại lực đủ lớn thì kích thước và hình dạng của nó thay đổi.Sự thay đổi này có những đặc điểm gì và tuân theo quy luật nào và các dạng bài tập cần giải quyết như ra làm sao tài liệu sẽ chia sẻ đến các bạn phương pháp cũng như dạng bài tập chính của phần này.
  • Biến dạng cơ của vật rắn

    Bình thường, vật rắn luôn giữ nguyên kích thước và hình dạng của nó. Nhưng khi vật rắn chịu sự tác dụng của ngoại lực đủ lớn thì kích thước và hình dạng của nó thay đổi.Sự thay đổi này có những đặc điểm gì và tuân theo quy luật nào và các dạng bài tập cần giải quyết như...

    20-09-2017 | 10:29

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021