Vật lý lớp 10

Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Tại sao giữa hai đầu thanh ray của đường sắt lại có một khe hở. Độ rộng của khe hở này phụ thuộc những yếu tố gì và có thể xác định nó theo công thức như thế nào. Tài liệu này sẽ giải đáp những thắc mắc đó và đưa ra các phương pháp giải và các bài tập cụ thể
  • Sự nở vì nhiệt của chất rắn

    Tại sao giữa hai đầu thanh ray của đường sắt lại có một khe hở. Độ rộng của khe hở này phụ thuộc những yếu tố gì và có thể xác định nó theo công thức như thế nào. Tài liệu này sẽ giải đáp những thắc mắc đó và đưa ra các phương pháp giải và các bài tập...

    20-09-2017 | 11:03

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021