Vật lý lớp 10

Chuyển động tròn đều

Cơ chế quay của chong chóng, bánh xe đạp, hay đu quay như thế nào bạn đọc cần tìm hiểu từ định nghĩa đến tính chất của chuyển động tròn đều.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021