Vật lý lớp 10

Sự rơi tự do

Khi thả một hòn đá và một tờ giấy từ trên cao xuống thì hòn đá hay tờ giấy chạm đất trước. Để biết được câu trả lời bạn đọc hãy tham khảo định nghĩa, tính chất và công thức của sự rơi tự do.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021