Vật lý lớp 10

Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Một bài toán quen thuộc người chuyển động trên thuyền, thuyền chuyển động với bờ hãy xác định vận tốc của người đối với bờ. Để làm được bài này bạn đọc phải nắm chắc công thức cộng vận tốc và tính tương đối của chuyển động.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021