Vật lý lớp 10

Ba định luật Niu-tơn

Bài viết trình bày chi tiết ba định luật Niu tơn. Đặc biệt định luật 2 Niu tơn được đề cập nhiều hơn vì nó áp dụng rất nhiều trong bài tập.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021