Vật lý lớp 10

Chuyển động thẳng biến đổi đều

Chuyển động thẳng biến đổi đều mà một khái niệm mới chúng ta sẽ bắt đầu làm quen trong chương trình vật lý 10, khái niệm vận tốc tức thời, gia tốc tức thời cũng nhưng phương trình chuyển động và công thức liên hệ giữa các đại lượng...

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021