Vật lý lớp 10

Chuyển động thẳng đều

Các khái niệm cơ bản như chuyển động cơ, chất điểm, hệ quy chiếu, chuyển động thẳng đều, phương trình chuyển động thẳng đều và đồ thi tọa độ- thời gian của chuyển động thẳng đều...

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021