Vật lý lớp 10

Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học

Nhiệt động lực học sx nghiên cứu các hiện tượng về mặt năng lượng và biến đổi năng lượng bao gồm: Nội năng và sự biến đổi nội năng; Nguyên lý I nhiệt động lực học; Nguyên lý II nhiệt động lực học. Các bài viết trong chương sẽ cung cấp tới các em các nội dung kiến thức hữu ích và các bài tập vận dụng hay nhất góp phần giúp các em đạt được kết quả cao trong học tập.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021