Phương pháp giải bài tập sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Cập nhật lúc: 13:16 31-05-2015 Mục tin: Vật lý lớp 12


Bài viết giới thiệu các công thức cơ bản của sóng cơ và phương pháp giải một số bài tập cơ bản của sóng cơ.

2 –Phương pháp : 

B1: Tóm tắt đề: Đề cho gì?, hỏi gì? Và đổi các đơn vị sang các đơn vị hợp pháp

B2 : Xác lập mối quan hệ giữa các đại lượng cho và đại lượng tìm thông qua các công thức:

      -Áp dụng các công thức chứa các đại lượng đặc trưng: \(f=\frac{1}{T};\lambda =vT ;\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }\)

B3: Suy ra biểu thức xác định đại lượng tìm theo các đại lượng cho và các dữ kiện.

B4: Thực hiện tính toán để xác định giá trị đại lượng tìm và lựa chọn câu trả lời đúng.

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

 Câu1(ID.63799): Một nguồn sóng cơ học dao động điều hòa theo phương trình u = Acos(10pt +p/2) cm. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà tại đó dao động của hai điểm lệch pha nhau p/3 ad là 5m. Tốc độ truyền sóng là

A. 75 m/s                            B. 100 m/s                                  C. 6 m/s                               D. 150 m/s

Câu2(ID.63800): Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng. Phương trình sóng của một điểm M trên phương truyền sóng đó là: uM = 3cospt (cm). Phương trình sóng của một điểm N trên phương truyền sóng đó (MN = 25 cm) là: uN = 3cos (wt+ ) (cm). Ta có

A. Sóng truyền từ M đến N với vận tốc 2m/s.                           B. Sóng truyền từ N đến M với vận tốc 2m/s.

C. Sóng tuyền từ N đến M với vận tốc 1m/s.                             D. Sóng tuyền từ M đến N với vận tốc 1m/s.

Câu3(ID.63801): Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình u0 = 2cos(20pt + ) cm (trong đó u tính bằng đơn vị mm, t tính bằng đơn vị s). Xét sóng truyền theo một đường thẳng từ O đến điểm M với tốc độ không đổi 1m/s. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với dao động tại nguồn O? Biết M cách O một khoảng 45cm.

A.4.                                   B.3.                                            C. 2.                                       D.5.

Câu4(ID.63802): Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình u0 = 2cos(20pt + ) (trong đó u tính bằng đơn vị mm, t tính bằng đơn vị s). Xét sóng truyền theo một đường thẳng từ O đến điểm M với tốc độ không đổi 1m/s. Trong đoạn từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại nguồn O? Biết M cách O một khoảng 45cm.

A.4.                                     B.3.                                             C. 2.                                      D.5.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021