Vật lý lớp 12

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Định nghĩa và phân loại sóng cơ. Và giới thiệu các đặc trưng của sóng cơ và phương trình truyền sóng.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021