Bài tập lý thuyết về định nghĩa và các đại lượng đặc trưng của dao động cơ ( có đáp án)

Cập nhật lúc: 09:45 08-04-2015 Mục tin: Vật lý lớp 12


20 câu trắc nghiệm lý thuyết về định nghĩa và các đại lượng đặc trưng của dao động cơ bước đầu giúp các em học tốt Vật Lý 12

Câu 1: Dao động cơ học là

A.chuyển động có quỹ đạo xác định trong không gian, sau những khoảng thời gian xác định trạng thái chuyển động được lặp lại như cũ.

B. chuyển động có biên độ và tần số xác định.

C. chuyển động trong phạm vi hẹp trong không gian được lặp lặp lại nhiều lần.

D. chuyển động có giới hạn trong không gian,lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng xác định.

Câu 2: Dao động điều hòa là

A.dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay cosin theo thời gian.

B. dao động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.

C. chuyển động tuần hoàn trong không gian lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cố định.

D. dao dộng được mô tả bằng định luật hàm tan hay cotan theo thời gian.

 

Câu 5: Trong phương trình của vật  dao động điều hòa \(x= Acos(\omega t+\varphi )\). Rad/s là đơn vị của đại lượng nào sau đây:

A.Biên độ dao động              B. Tần số góc         

C. Pha dao động.                   D. Chu kỳ dao động.

Câu 6: Khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái một vật dao động tuần hoàn lặp lại như cũ gọi là

A.tần số dao động                                                  B. biên độ dao động.    C. chu kỳ dao động.                                               D. pha dao động.    

Câu 7: Biên độ dao động điều hòa phụ thuộc vào:

A.cách kích thích cho vật dao động.

B. cách chọn trục tọa độ.

C. cách chọn gốc thời gian.

D. viết phương trình dao động x dưới dạng hàm sin hay cosin.

Câu 8: Môt vật dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng.

A.Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.

B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.

C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.

D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

Câu 9: Chuyển động nào sau  đây của chất điểm là một dao động điều hòa

A.Li độ dao động có biểu thức x+2= cos2πft.

B. Lực tác dụng lên chất điểm luôn hướng về vị trí cân bằng.

C. Chu kỳ dao động không thay đổi theo thời gian.

D. Chất điểm không chịu tác dụng của ngoại lực.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vật dao động điều hòa

A.Gia tốc của vật biến đổi đều.

B. Lực tác dụng lên vật luôn theo hướng của vận tốc và tỉ lệ thuận với độ lớn của li độ.

C. Lực tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ thuận với độ lớn li độ.

D. Gia tốc của vật luôn ngược pha với vận tốc.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng

A.luôn hướng về vị trí cân bằng.

B. có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

C. luôn ngược pha với li độ của vật.

D. có giá trị nhỏ nhất khi  vật đổi chiều chuyển động.

Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox.Điểm M nằm trên trục Ox và trong quá trình  dao động chất điểm không đi qua M.Tại thời điểm t1 chất điểm ở xa M nhất, tại thời điểm t2 chất điểm ở gần M nhất thì

A.Tại cả hai thời điểm t1 và t2 chất điểm đều có vận tốc lớn nhất.

B. Tại thời điểm t1 chất điểm có vận tốc lớn nhất.

C.Tại thời điểm t2 chất điểm có vận tốc lớn nhất.

D. Tại cả hai thời điểm t1 và t2 chất điểm đều có vận tốc bằng 0.

Câu 13: Chọn phát biểu sai?

A.Dao động điều hòa là dao động mà li độ được mô tả bằng một định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian \(x= Acos(\omega t+\varphi )\) , trong đó A, \(\omega\), \(\varphi\) là những hằng số.

B. Dao động điều hòa có thế được coi như hình chiếu của  một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

C. Dao động điều hòa có thế được biểu diễn bằng một véctơ  không đổi.

D. Khi một vật dao động điều hòa thì động năng của vật đó cũng dao động tuần hoàn.

Câu 14: Tính chất biến đổi nhanh chậm của pha đươc đặc trưng bởi

A.Vận tốc                       B. Chu kỳ                    C. Gia tốc              D. Lực kéo về.

Câu 15: Xét các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa  A, ,. Đại lượng có thể có giá trị khác nhau tùy theo cách kích thích dao động:

A.Gồm A vàω                   B. Gồm A và ω                 C. Chỉ là A         D. chỉ là φ  

Câu 16: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn

A.tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.

B. tỉ lệ với bình phương biên độ.

C. không đổi nhưng hướng thay đổi.

D. và hướng không đổi

Câu 17: Dao động cơ học đổi chiều khi

A.Hợp lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

B. .Hợp lực tác dụng có độ lớn cực đại.

C. Hợp lực tác dụng bằng 0

D. Hợp lực tác dụng đổi chiều.

Câu 18: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị tri cân bằng là chuyển động:

A.nhanh dần đều.                    B. chậm dần đều.              C. nhanh dần.      D. chậm dần. 

Câu 19: Lực gây ra dao động điều hòa không có tính chất nào sau đây?

A.Biến thiên điều hòa cùng tần số với tần số riêng của hệ.

B. Có giá trị cực đại khi  vật qua VTCB.

C. Luôn  hướng về VTCB.

D.Bị triệt tiêu khi vật qua vị trí cân bằng.

Câu 20:  Chọn phương án sai khi nói về dao động điều hòa

A.Thời gian dao động  từ vị trí cân bằng ra biên bằng thời gian đi ngược lại.

B. Thời gian đi qua vị trí cân bằng hai lần liên tiếp là 1 chu kỳ.

C. Tại mỗi li độ có hai giá trí vận tốc.

D.Khi gia tốc đổi dấu thì vận tốc có độ lớn cực đại

ĐÁP ÁN

1D2A3D4B5B6C7A8C9A10C11D12D13C14B15C16A17B18C19B20B


Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021