60 câu bài tập nâng cao về dao động điều hòa có đáp án

Cập nhật lúc: 12:30 27-04-2015 Mục tin: Vật lý lớp 12


60 bài tập nâng cao về dao động điều hòa có đáp án giúp các em nâng cao kiến thức bài tập và đây cũng là nhứng bài tập khó lấy điểm 9-10 trong kỳ thi THPT Quốc Gia.

60 CÂU BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Câu 1: vật dao động điều hòa có phương trình x=5cos\((2\pi t+\frac{\pi }{3})\)(cm). Vận tốc của vật khi đi qua li độ x=3 cm là

    A. 25,1cm/s.              B. ±25,1cm/s.         C. ±12,6cm/s.           D. 12,6cm/s.        

Câu 2. Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm. Khi vật có li độ 2cm thì vận tốc của vật là 1m/s. Tần số dao động của vật bằng

    A. 1 Hz.                     B. 1,2 Hz.                C. 3 Hz.                   D. 4,6 Hz.

Câu 3. Một vật dao động điều hòa có đặc điểm sau:  Khi đi qua vị trí có toa độ 8cm thì vận tốc của vật 12cm/s. Khi đi qua vị trí có toa độ - 6cm thì vận tốc của vật là 16cm/s. Tần số dao động của vật là

    A. 1/π Hz.                 B. π Hz.                    C. 2π Hz.                  D. 1/2 π Hz.

Câu 4. Tại một thời điểm t =0, một chất điểm dao động điều hòa có tọa độ xo, vận tốc của vật Vo. Tại một thời điểm t0 nào đó tọa độ và vận tốc của chất điểm lần lượt là x, V trong đó x2x20 chu kì dao động của vật bằng

    A. \(T=2\pi \sqrt{\frac{x^{2}-{x_{0}}^{2}}{v^{2}-{v_{0}}^{2}}}\).                             B. \(T=2\pi \sqrt{\frac{x^{2}-{x_{0}}^{2}}{{v_{0}}^{2}-v^{2}}}\).   

    C.\(T=2\pi \sqrt{\frac{v^{2}-{v_{0}}^{2}}{{x_{0}}^{2}-x^{2}}}\) .                              D.\(T=2\pi \sqrt{\frac{{v_{0}}^{2}-v^{2}}{{x^{2}-x_{0}}^{2}}}\) .

Câu 5. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục ox. Lúc vật ở li độ -\(\sqrt{2}\)cm thì có vận tốc  -\(\pi \sqrt{2}\)cm/s và gia tốc \(\pi ^{2}\sqrt{2}\)cm/s2. Biên độ và tần số góc là

    A. 2cm; π rad/s.         B. 20cm; π rad/s.       C. 2cm; 2π rad/s.       D. 2\(\sqrt{2}\)cm; π  rad/s.

Câu 6. Một vật dao động điều hòa. Khi qua vị trí cân bằng nó có vận tốc 50cm/s, khi ở biên nó có gia tốc 5m/s2. Biên độ dao động của vật là

    A. 10cm.                    B. 5cm.                      C. 4cm.                      D. 2cm.

Câu 7.Một vật khối lượng 400g chịu tác dụng của một lực có dạng F = - 0,8cos5t (N)nên dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là

    A. 32cm.                    B. 20cm.                    C. 12cm.                    D. 8cm.

Câu 8. Một vật dao động với phương trình x= 4cos(10π t + π /3) (cm). vào thời điểm t= 0,5s vật có li độ và vận tốc là

    A. x= 2cm: v = -20π \(\sqrt{3}\) cm/s.                        B. . x= - 2cm: v = \(\pm 20\pi \sqrt{3}\)cm/s.

    C. x= - 2cm: v = -20cm/s.                                D. x= - 2cm: v = -20π\(\sqrt{3}\) cm/s.  

Câu 9. Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5\(\sqrt{2}\)cos (πt + π/4) (cm) các thời điểm vật chuyển động qua vị trí có tọa độ x= - 5cm theo chiều dương của trục tọa độ 0X là

    A. t= - 0,5+ 2k (s) với k= 1,2,3….                   B. t= - 0,5+ 2k (s) với k= 0, 1,2,3….

    C. . t= 1+ 2k (s) với k= 1,2,3….                       D. t= 1+ 2k (s) với k= 0, 1,2,3….

Câu 10. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4. cos(4πt + π/6) (cm). vật qua vị trí x= 2cm theo chiều dương lần thứ 3 vào thời điểm

    A. 8/9s.                      B. 11/8s.                    C. 5/8s.                      D. 1,5s.

Đáp án: 1B-2D-4B-5A-6B-8D-9D

File có 60 bài tập nâng cao  có đáp án Bạn đọc tải file đính kèm tại đây: 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021