150 bài tập trắc nghiệm lý thuyết dao động điều hòa có đáp án

Cập nhật lúc: 13:25 10-04-2015 Mục tin: Vật lý lớp 12


150 bài tập trắc nghiệm lý thuyết giúp các em củng cố kiến thức trên lớp và khả năng phản xạ nhanh.

Câu 4: Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa:

     A.Ở vị trí cân bằng,vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.

     B. Ở vị trí  biên,vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0.

     C. Ở vị trí  biên, vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại.

     D. Ở vị trí cân bằng, vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại.

Câu 5: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng hình.

    A.Đoạn thẳng.                           B. Đường thẳng.

   C. Đường tròn.                          D. Đường parabol.

 Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox.Điểm M nằm trên trục Ox và trong quá trình  dao động chất điểm không đi qua M.Tại thời điểm t1 chất điểm ở xa M nhất, tại thời điểm t2 chất điểm ở gần M nhất thì

    A.Tại cả hai thời điểm t1 và t2 chất điểm đều có vận tốc lớn nhất.

    B. Tại thời điểm t1 chất điểm có vận tốc lớn nhất.

    C.Tại thời điểm t2 chất điểm có vận tốc lớn nhất.

    D. Tại cả hai thời điểm t1 và t2 chất điểm đều có vận tốc bằng 0.

Câu 7: Chọn câu phát biểu sai về dao động điều hòa.

     A.  Khi vật qua vị trí cân bằng thì lực kéo về có giá trị lớn nhất vì vận tốc của vật lúc đó lớn nhất.

      B. Véctơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.

     C. Khi vật dao động qua vị  trí cân bằng thì động năng của vật lớn nhất.

     D. Lực kéo về trong dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng có độ lớn tỉ lệ nhất với độ lớn của li độ x của vật.

Câu 8: Chọn phát biểu sai?

    A. Dao động điều hòa là dao động mà li độ được mô tả bằng một định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian \(x=Acos(\omega t+\varphi)\), trong đó A,\(\omega\) , \(\varphi\) là những hằng số.

    B. Dao động điều hòa có thế được coi như hình chiếu của  một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

    C. Dao động điều hòa có thế được biểu diễn bằng một véctơ  không đổi.

    D. Khi một vật dao động điều hòa thì động năng của vật đó cũng dao động tuần hoàn.

Câu 9: Có ba con lắc đơn treo cạnh nhau cùng chiều dài, ba vật bằng sắt, nhôm và gỗ ( có khối lượng riêng của sắt> nhôm> gỗ) cùng khối lượng và được phủ mặt ngoài một lớp sơn để lực cản như nhau. Kéo ba vật sao cho ba sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì:

   A. Con lắc bằng gỗ dừng lại sau cùng.

   B. Cả ba con lắc dừng cùng một lúc.

   C. Con lắc bằng sắt dừng lại sau cùng.

   D. Con lắc bằng nhôm dừng lại sau cùng.

Câu 10: Động năng của dao động điều hòa biến đổi theo thời gian

   A. Theo một hàm dạng sin.     

   B. Tuần hoàn với chu kỳ T.

   C. Tuần hoàn với chu kỳ T/2.

   D. Không đổi.

ĐÁP ÁN :

1D2C3A4C5A6D7A8C9C10C

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021