Vật lý lớp 12

Đại cương về dao động điện từ

Những phương trình cơ bản của sóng điện từ như cường độ dòng điện, điện tích và hiệu điện thế có những điểm tương đồng với các đại lượng và phương trình trong dao động cơ học

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025