Vật lý lớp 11

Định luật Ôm cho các loại mạch điện

Định luật Ôm đối với toàn mạch, tính cường độ dòng điện, suất điện động là bài toán chủ đạo của chuyên đề này.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021