Vật lý lớp 12

Phát và thu sóng điện từ

Bài viết trình bày nguyên tắc phát và thu sóng điện từ trong thông tin vô tuyến và những tác dụng của từng bộ phận của nó.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021