Vật lý lớp 12

Giao thoa với nguồn ánh sáng trắng

Bài toán tìm số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Bề rộng trường giao thoa, số vân sáng, vân tối trong chường giao thoa, độ dịch chuyển khoảng vân .... là bài toán đặc trưng của giao thoa với ánh sáng trắng.

chuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018