Vật lý lớp 12

Con lắc đơn

Bài toán xác định chu kỳ của con lắc đơn có giá trị nhỏ và thời gian đồng hồ chạy nhanh chậm là bài toán chủ đạo của bài con lắc đơn.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025