Vật lý lớp 12

Viết phương trình dao động điều hòa

Xác định pha dao động, tần số góc, biên độ dao động sẽ lập được phương trình dao động. Nhưng chú ý cách chọn gốc thời gian hợp lý. Nhiều bạn làm bài đúng nhưng so sánh kết quả không giống nhau là do các bạn chọn mốc thời gian khác nhau. Điểm chú ý nữa là: biên độ dao động luôn dương

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025