VẬT LÝ LỚP 8

Vận tốc

Bài viết trình bày những phần lí thuyết trọng tâm của bài vận tốc, hỗ trợ các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa và sách bài tập . Từ đó giúp các em hiểu được khái niệm vận tốc, ý nghĩa vật lí của nó và biết công thức xác định và đơn vị của vận tốc.
  • Vận tốc

    Bài viết trình bày những phần lí thuyết trọng tâm của bài vận tốc, hỗ trợ các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa và sách bài tập . Từ đó giúp các em hiểu được khái niệm vận tốc, ý nghĩa vật lí của nó và biết công thức xác định và đơn vị của vận...

    09-08-2017 | 14:13

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021