Vật lý lớp 11

Tụ điện

Định nghĩa, công thức tính tụ điện, điện dung của tụ điện, hiệu điện thế của tụ và cách ghép tụ cũng như vẽ lại sơ đồ mạch điện chứa tụ điện.

chuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018