Tổng hợp lực và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của vật rắn (Có đáp án)

Cập nhật lúc: 17:10 31-08-2016 Mục tin: Vật lý lớp 10


Bài viết tổng hợp lý thuyết và các bài tập từ cơ bản đến nâng cao có kèm theo đáp án giúp học sinh ôn luyện dẽ dàng hơn.

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

CHỦ ĐỀ 1: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. ĐKCB CỦA CHẤT ĐIỂM

I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC

- Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác và gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng.

- Các lực cân bằng là các lực đồng thời tác dụng vào vật mà không gây gia tốc cho vật.

- Đường thẳng mang vectơ lực gọi là giá của lực.

- Đơn vị của lực  là niutơn (N)

5. Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc  l :

A. cos                  B. cos.

C. cos                       D.

6. Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực ?

     a) 25N        b) 15N             c) 2N          d) 1N

7. Lực có môđun 30N là hợp lực của hai lực nào ?

     a) 12N, 12N           b) 16N, 10N              c) 16N, 46N           d) 16N, 50N

8. Hai lực  v vuông góc với nhau. Các độ lớn là 3N và 4N. Hợp lực của chúng tạo với hai lực này các góc bao nhiêu? (lấy trịn tới độ)

A. 300  v 600                      B. 420  v 480                     C. 370  v 530                D. Khc A, B, C

9. Có hai lực đồng quy  v . Gọi  l gĩc hợp bởi  v  v . Nếu  thì :

     a) a = 00       b) a = 900         c) a = 1800       d) 0< a < 900

10. Có hai lực đồng quy  v . Gọi  l gĩc hợp bởi  v  v . Nếu  thì :

     a) a = 00        b) a = 900        c) a = 1800       d) 0< a < 900

11. Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600N.

     a) a = 00              b) a = 900                    c) a = 1800                 d) 120o

12. Có hai lực đồng quy  v . Gọi  l gĩc hợp bởi  v  v  . Nếu  thì :

a) a = 00             b) a = 900                      c) a = 1800                 d) 0< a < 900

13. Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 30N. Gĩc tạo bởi hai lực l 120o. Độ lớn của hợp lực :

     a) 60N                 b)  N.                c) 30N.                    d) N

14. Phn tích lực  thnh hai lực  v hai lực ny vuông góc nhau. Biết độ lớn của lực F = 100N ; F1 = 60N thì độ lớn của lực F2 l:

     a) F2 = 40N.                       b) N                 c) F2 = 80N.              d) F2 = 640N.

15. Hai lực F1 = F2 hợp với nhau một gĩc . Hợp lực của chúng có độ lớn:

A. F = F1+F2                     B. F= F1-F2                       C. F= 2F1Cos                      D. F =

16. Lực 10N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây, cho biết góc giữa cặp lực đó?

A. 3N, 5N, 120o              B. 3N, 13N, 180o        C. 3N, 6N, 60o     D. 3N, 5N, 0o

17.  Một vật chịu 4 lực tác dụng .Lực F1 = 40N hướng về phía Đông,lực F2 = 50N hướng về phía Bắc, lực F3 = 70N hướng về phía Tây, lực F4 = 90N hướng về phía Nam.

Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu ?

  A. 50N                              B. 170N                         C. 131N                        D. 250N

18. Điều nào sau đây là đúng khi nói về phép phân tích lực.

a.Phép phân tích lực là phép thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực thành phần.

b.Phép phân tích lực là phép làm ngược lại với phép tổng hợp lực.

c.Phép phân tích lực tuân theo qui tắc hình bình hành.                   d.Cả a, b và c đều đúng.

********************************

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuchuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018