Vật lý lớp 12

Tán sắc ánh sáng

Những kiến thức về lăng kính, hiện tượng phản xạ, khúc xạ trong chương trình Vật lý 11 được sử dụng khi Niu tơn thực hiện thí nghiệm tán sắc ánh sáng.

chuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021