VẬT LÝ LỚP 8

Sự cân bằng lực - Quán tính

Sau khi làm quen với các khái niệm lực, biểu diễn lực, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu những khái niệm tiếp theo cũng rất quan trọng trong phần cơ học, đó là: hai lực cân bằng, quán tính. Vậy hai lực cân bằng là gì? Quán tính là gì? Nó có tác dụng gì? Tài liệu này sẽ giúp các em trả lời những câu hỏi đó!
  • Sự cân bằng lực - Quán tính

    Sau khi làm quen với các khái niệm lực, biểu diễn lực, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu những khái niệm tiếp theo cũng rất quan trọng trong phần cơ học, đó là: hai lực cân bằng, quán tính. Vậy hai lực cân bằng là gì? Quán tính là gì? Nó có tác dụng gì? Tài liệu này sẽ...

    21-08-2017 | 14:10

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021