Vật lý lớp 12

Phản ứng phân hạch. phản ứng nhiệt hạch

Tại sao mặt trời lại nóng, và bom nguyên tử có sức mạnh như thế nào? để giải thích điều đó bạn đọc phải nắm chắc kiến thức về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch.

chuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018