Vật lý lớp 12

Máy biến áp và truyền tải điện năng

Định nghĩa máy biến áp, công thức liên hệ u,i N, hiệu suất biến áp và quá trình truyền tải điện năng được trình bày rất chi tiết

chuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018