VẬT LÝ LỚP 8

Lực ma sát

Tài liệu cung cấp cho các em biết thêm một loại lực cơ học nữa là lực ma sát. Giúp các em nhận biết được sự xuất hiện của các loại ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ và đặc điểm của mỗi loại này. Ngoài ra tài liệu còn hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa và sách bài tập, giúp việc học trên lớp trở nên dễ dàng hơn.
  • Lực ma sát

    Tài liệu cung cấp cho các em biết thêm một loại lực cơ học nữa là lực ma sát. Giúp các em nhận biết được sự xuất hiện của các loại ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ và đặc điểm của mỗi loại này. Ngoài ra tài liệu còn hướng dẫn các em trả lời các câu...

    25-08-2017 | 14:03

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021