Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Vật Lí 11 - THPT Phan Ngọc Hiển. Năm học 2016 - 2017. (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Cập nhật lúc: 15:36 03-10-2017 Mục tin: Vật lý lớp 11


Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật Lí 11 của trường THPT Phan Ngọc Hiển năm học 2016 - 2017. (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT

Môn Vật lí 11

 

 

 

A. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Hai điện tích điểm \({q_1} =  - {4.10^{ - 5}}C\) và \({q_2} = {5.10^{ - 5}}C\) đặt cách nhau 5cm trong chân không. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng

A. 3,6 N                          B. 72.102 N                       C. 0,72N                             D. 7,2 N

Câu 2: Cho một vật A nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật B chưa nhiễm điện thì

A. vật B nhiễm điện hưởng ứng.                       B. vật B nhiễm điện dương.

C. vật B không nhiễm điện.                               D. vật B nhiễm điện âm.

Câu 3: Chọn câu sai:

A. Đường sức của điện trường tại mỗi điểm trùng với véctơ cuường độ điện trường .

B. Qua bất kỳ một điểm nào trong điện trường cũng có thể vẽ được một đường sức

C. Các đường sức không cắt nhau và chiều của đường sức là chiều của cường độ điện trường.

D. Đường sức của điện trường tĩnh không khép kín. Xuất phát từ dương và đi vào ở âm

Câu 4: Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ:

A.càng lớn nếu đoạn đường đi càng dài.     B.phụ thuộc vào dạng quỹ đạo.

C.phụ thuộc vào vị trí các điểm M và N.     D.chỉ phụ thuộc vào vị tí M.

Câu 5: Biết hiệu điện thế UNM=3V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng:

A. VM = 3V                    B. VN - VM = 3V            C. VN = 3V                     D. VM - VN = 3V

Câu 6: Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện. phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. C tỉ lệ thuận với Q.                                                B. C tỉ lệ nghịch với U.

C. C phụ thuộc vào Q và U.                                      D. C không phụ thuộc vào Q và U.

Câu 7: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.       B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng thực hiện công của nguồn điện.          D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm.

Câu 9: Đặt vào 2 đầu của một tụ điện một hiệu điện thế U = 120V thì điện tích của tụ 24.10-4C. Điện dung của tụ điện:

A. 0,02µF                      B. 2 µF                           C. 0,2 µF                        D. 20 µF

Câu 10: Chọn câu đúng: Điện năng tiêu thụ được đo bằng.

A. vôn kế.            B. công tơ điện                    C. ampe kế.                  D. tĩnh điện kế.      

Câu 11:  Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn?

A.  Ed.                       B.  qE.                               C.  qEd.                          D.  qV.

Câu 12: Chọn câu đúng: Ghép song song n nguồn điện giống nhau để tạo thành một bộ nguồn. Gọi E và r là suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn điện, thì bộ nguồn có:

A. suất điện động E và điện trở trong r/n .         B. suất điện động E và điện trở trong  nr.

C. suất điện động nE và điện trở trong r.           D.Tất cả A, B, C là đúng.                                           

B. Phần tự luận

Câu 1: Hai điện tích điểm q1 = 4.10-8C và q2 = -4.10-8C nằm cố định tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong  không khí. Xác định vec tơ cường độ điện trường tại:

a) điểm M là trung điểm của AB.

b) điểm N cách A 10cm, cách B 30 cm.

Câu 2: Cho mạch điện như hình vẽ.

=12 V ; r= 4Ω ; R1 =12Ω;     

R2 =24Ω ; R3= 8Ω.  Tính

a) Cường độ dòng điện trong toàn mạch.

b) Cường độ dòng điện qua R1 và R3

c) Nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong thời gian 15 phút. 

-------------------------------------

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ 11

A. Phần Trắc nghiệm (mỗi câu 0,25 điểm)

1B

2B

3D

4C

5B

6D

7C

8D

9D

10B

11A

12A

B. Phần tự luận

 

Câu 1:  (4đ)

 

Câu 2: (3đ)

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021