Vật lý lớp 12

Dao động tắt dần,duy trì, cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng cơ

Các loại dao động khác: dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức.. khác dao động điều hòa như thế nào. Đặc biệt là hiện tượng cộng hưởng cơ có nhiều ứng dụng trong cuộc sống.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025