Vật lý lớp 12

Chu kỳ con lắc đơn

chu kỳ dao động của con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực là bài toán chủ đạo. Các bạn hãy tìm hiểu lại các lực: Lực đẩy Acsimet, Lực điện trường, lực quán tính... để làm bài tập tốt hơn.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025