Vật lý lớp 12

Tổng hợp dao động điều hòa

Tổng hợp dao động điều hòa phải cùng phương cùng tần số. Đối với dạng này có 2 phương pháp giải: sử dụng công thức và sử dụng giản đồ vecto Frenxnen. Bài toán sử dụng giản đồ dễ làm, nhanh và chính xác.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025