Vật lý lớp 9

Phần điện học

Điện là phần kiến thức quan trọng của chương trình vật lý lớp 9 cũng như chương trình vật lý thcs. Các bài viết trong mục này sẽ trình bày kiến thức từ cơ bản đén nâng cao của phần điện học

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025