Vật lý lớp 9

Phần cơ học

Phần cơ học chiếm một vị trí quan trọng trong các đề thi học sinh giỏi và thi vào lớp 10 chuyên lý. Các tài liệu trong phần này giúp các em có tài liệu học tập tham khảo nhẳm nâng cao kiến thức và thứ hạng của mình

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021