VẬT LÝ LỚP 8

Chuyển động cơ học

Chuyển động cơ học là bài đầu tiên trong chương trình vật lý lớp 8 cũng là bài có vai trò quan trọng trong chương “Cơ học”.Trong bài học này các tài liệu chia sẻ tới các em kiến thức về chuyển động cơ cũng như phân biệt được trạng thái chuyển động, tính tương đối của chuyển động cũng như một số dạng chuyển động của vật.
  • Chuyển động cơ học - Cô giáo Nguyễn Thị Loan

    Chuyển động cơ học là bài đầu tiên trong chương trình vật lý lớp 8 cũng là bài có vai trò quan trọng trong chương “Cơ học”.Trong bài học này cô giáo sẽ hướng dẫn các em kiến thức về chuyển động cơ cũng như phân biệt được trạng thái chuyển động, tính tương đối của chuyển động cũng như...

    08-08-2017 | 10:33

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021