VẬT LÝ LỚP 8

Bài tập nâng cao: Sự cân bằng lực - Lực ma sát - Quán tính

Bài viết tóm tắt các kiến thức trọng tâm về: lực, hai lực cân bằng, lực ma sát và quán tính. Sau đó cung cấp cho bạn đọc các bài tập có gợi ý giải và đáp án.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021