VẬT LÝ LỚP 8

Áp suất

Tài liệu giúp các em phát biểu được định nghĩa áp lực và áp suất; viết được công thức tính và đơn vị của áp suất. Bên cạnh việc cung cấp lí thuyết, tài liệu còn hướng dẫn các em giải quyết một số bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập. Từ đó, giúp các em vận dụng được công thức tính áp suất để giải các bài toán về áp lực, áp suất.
  • Áp suất

    Tài liệu giúp các em phát biểu được định nghĩa áp lực và áp suất; viết được công thức tính và đơn vị của áp suất. Bên cạnh việc cung cấp lí thuyết, tài liệu còn hướng dẫn các em giải quyết một số bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập. Từ đó, giúp các em vận...

    28-08-2017 | 15:32

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021