Vật lý lớp 12

Giao thoa sóng

Định nghĩa giao thoa sóng, điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa sóng và phương trình tổng hợp của giao thoa sóng cũng biết cách tính số cực đại cực tiểu trong trường giao thoa.

chuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018