Vật lý lớp 12

Sóng âm

Khái niệm sóng âm, phân biệt được sóng siêu âm, hạ âm và âm thanh. Biết được các đặc trưng sinh lý liên quan đến các đặc trưng vật lý như thế nào.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016