Vật lý lớp 12

Năng lượng trong dao động điều hòa

Năng lượng dao động điều hòa là đại lượng được bảo toàn. Động năng và thế năng là các hàm điều hòa theo thời gian. Các bạn hãy sử dụng công thức độc lập để giải bài tập dạng này.

chuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018