Vật lý lớp 12

Giao thoa với nguồn ánh sáng hỗn hợp

Bài toán trùng vân, tìm số vân sáng, vân tối cùng màu với vân sáng trung tâm....là những bài toán đặc trưng của giao thoa với nguồn sáng hỗn hợp.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016