Vật lý lớp 12

Cấu tạo hạt nhân, độ hụt khối, năng lượng liên kết

Nêu cấu tạo hạt nhân, định nghĩa, công thức độ hụt khối và năng lượng liên kết

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016