Vật lý lớp 12

Tia Rơnghen

Tìm bước sóng nhỏ nhất, tần số lớn nhất là bài toán chủ đạo của tia Rơnghen.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016