Vật lý lớp 12

Điện từ trường- sóng điện từ

Điện từ trường là một khái niệm trừu tượng, và rất khó hiểu. Bạn đọc hãy nắm trắc những giả thuyết của Macxoen về điện từ trường. Sóng điện từ lại là một khái niệm cơ bản, dễ hiểu.

chuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018