Vật lý lớp 12

Phản ứng hạt nhân. Năng lượng của phản ứng hạt nhân

Định nghĩa phản ứng hạt nhân, các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân ( không có định luật bảo toàn khối lượng) và công thức tính năng lượng của phản ứng hạt nhân được trình bày chi tiết, tỉ mỉ

chuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018