Vật lý lớp 12

Hiện tượng quang điện. Công thức Anhxtanh.

Định nghĩa hiện tượng quang điện, ba định luật quang điện và công thức Anhxtanh. Từ đó biết được ánh sáng ngoài tính chất sóng còn có tính chất hạt. ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt.

chuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018