Vật lý lớp 12

Giao thoa với nguồn ánh sáng đơn sắc

Dạng bài toán tìm bước sóng, khoảng vân, bậc giao thoa... là nhưng bài toán đặc trưng của giao thoa ánh sáng. Giao thoa với nguồn ánh sáng đơn sắc là dạng bài toán đơn giản nhất trong giao thoa.

chuyên đề được quan tâm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018